Sengeafsnit Q10, Frederiksberg

​Her kan du få mere information om din indlæggelse og besøgstider på sengeafsnit Q10.   

  • ​Afsnit Q10 er et medicinsk døgnafsnit under Medicinsk Afdeling C. 
  • Afsnittet har 25 sengepladser. 
  • På afsnittet undersøges og behandles patienter for medicinske sygdomme i maven, tarmen, leveren, lungerne og blodet. Endvidere undersøges patienterne for uafklarede medicinske sygdomme.
​Ved behov for videre planlægning af behandlingsprogram, fastlægges dette under indlæggelsen.

Afsnittet har et godt tværfagligt teamarbejde, hvor planlægning og målrettet indsats er i fokus for den enkelte patient under hele indlæggelsesforløbet. Patienterne er delt op i mindre grupper, hvor hver patientgruppe har fast tilknyttet plejepersonale. Der er tilknyttet 1​ kontaktperson, der er ansvarlig for behandlingsprogrammet under indlæggelsesforløbet.

Til afsnittet er der tilknyttet overlæger, der er specialister i mave-tarmsygdomme, leversygdomme, lungesygdomme og blodsygdomme. Yngre læger, som er under uddannelse, er ligeledes tilknyttet afsnittet. De undersøger og behandler patienter i samråd med overlægerne.

I sammenhæng med specialefunktionerne gennemfører afdelingens læger specielle undersøgelser:

  • Kikkertundersøgelser af mave-tarm kanalen
  • Lungefunktionsundersøgelser
  • Knoglemarvsundersøgelser

​​Plejepersonale​

Plejepersonalet er ansvarlig for at yde sygepleje af høj faglig kvalitet. Afsnittet uddanner social- og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende på alle niveauer. Den kliniske vejleder er ansvarlig for alle uddannelsesforløb, men den daglige vejledning og supervision er et fælles ansvar.
​​
Under indlæggelse kan man som patient​ få tilknyttet en elev eller studerende, som udfører plejen og behandlingen under supervision og vejledning af en erfaren medarbejder.

  • ​Der er tilknyttet fysioterapeuter, der vurderer, behandler og genoptræner fysiske funktionsnedsættelser​ hos patienterne. De vurderer behov for genoptræning og hjælpeforanstaltninger både under indlæggelsen og efter udskrivelse.
  • Ergoterapeuter vurderer fysiske og/eller mentale funktionsnedsættelser samt instruerer i hjælpeforanstaltninger.
  • Diætisten, der er tilknyttet afsnittet, vejleder i ernæringsterapi.
  • Hvis man gerne vil have en samtale med vores præst, er dette en mulighed.

Udskrivelse

Efter udskrivelsen kan man som patient følges i vores ambulatorium. Her kan der foretages yderligere undersøgelser og behandling. Der er også mulighed for, at få en afsluttende samtale med en af de læger, man har mødt under indlæggelsen.

Besøgstid

Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende på afdelingen. Vi har ingen faste besøgstider. Spørg personalet på afdelingen, hvis du er i tvivl om noget angående besøg.​

Kontakt

Ved spørgsmål om plan og behandling af patienterne, kan man som pårørende ringe på afsnittets telefon: 38164080.

Redaktør