​​

Center for Voldsramte

Bemærk: Center for Voldsramte er nu Funktion for Voldsudsatte under Socialmedicinsk Center. Herfra vil​ vores rådgivning for voldsudsatte og fagprofessionelle fremadrettet foregå.

Funktion for Voldsudsatte rådgiver vedr. voksne udsat for vold i nære relationer. 

Klik her for at komme til Funktion for Voldsudsattes hjemmeside​​


Redaktør