Olympisk forskningscenter i Region Hovedstaden


Et af verdens ni olympiske forskningscentre åbner nu som et samarbejde mellem Bispebjerg Hospital og Hvidovre Hospital under navnet "IOC Research Center Copenhagen", og det fejres med et videnskabeligt symposium om den olympiske atlet fredag den 20. november.

Som IOC Research Center Copenhagen for den internationale olympiske komité (IOC) skal forskerne på de to hospitaler forebygge skader hos de olympiske atleter og sikre deres sundhed. Med titlen følger blandt andet 600.000 kroner hvert år i perioden 2015-18.

- At blive udnævnt til IOC Center er et vigtigt kvalitetsstempel, der markerer, at vores arbejde med at forske i og behandle idrætsskader er på højeste internationale niveau, siger professor Michael Kjær fra Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital, som sammen med Per Hölmich fra Ortopædkirurgisk Afdeling på Hvidovre Hospital er primus motor i det nye forskningscenter.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (A) supplerer:

-IOC-udnævnelsen er en anerkendelse, som vi kan være stolte af og et godt eksempel på, at vi ved at samle kræfterne på tværs af vidensmiljøer i regionen er en stærk samarbejdspartner på internationalt plan.

Ny viden til både elite og bredde

Forskerne skal stille deres knowhow til rådighed for IOC og være med til at løse udfordringer med skader - fx hvis de olympiske atleter døjer med mange skulderskader. Så skal de ni centre træde til med forskning, viden og rådgivning. Og det er ikke kun eliten, der får gavn af bistanden:

- Nogle gange anvender vi eliteidræt som modellen, men resultaterne af denne type kliniske forskning kan som oftes overføres direkte til den almindelige idrætsudøver. Fx arbejder vi pt meget med idrætsskader hos børn og unge, fortæller Per Hölmich og suppleres af Michael Kjær:

- Ligesom udviklingen af formel-1 bilmotoren forplanter sig til almindelige biler efter nogen tid, vil arbejdet med den absolutte elite betyde fremskridt i behandlingen af almindelige idrætsfolk. I IOC-regi arbejder vi med udøvere, der går helt til grænsen, men hvis vi finder den knap, der lyser rødt, lige inden det går galt i den menneskelige motor, kan vi overføre den nye viden til de mange motionister, som vi også arbejder med til dagligt og i vores patientnære forskning, siger Michael Kjær.

Samarbejde er et mantra

De ni IOC-centre har lige været samlet til et to-dages symposium i Lausanne. Både for at dele viden internt, men også for - som et slags sundhedsfaglige råd - at opdatere IOC's medicinske medarbejdere. Symposiet blev også fulgt op af et særligt møde med specialforbund for at tale om den nyeste udvikling i centrenes forskning. I det hele taget handler det meget om samarbejde på tværs, om det så er på verdensplan mellem centrene, på landsplan, mellem hospitaler eller internt mellem afdelinger.

Symposium om den olympiske atlet

Den officielle udnævnelse af IOC-centret sker fredag den 20. november kl. 9.30 ved et symposium i Uddannelsescentret på Bispebjerg Hospital. Arrangementet åbnes af regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, hvorefter IOC Head of Scientific Activities professor Lars Engebretsen overrækker diplom og plaquette, inden det videnskabelige program om forebyggelse, udvikling og rehabilitering af idrætsskader går i gang.

Yderligere information

  • Professor Michael Kjær, telefon 35 31 21 85 (sekretær 35 31 67 82) e-mail: Michael.Kjaer@regionh.dk eller Professor Per Hölmich, telefon 40 13 45 54 (sekretær 38 62 20​​​​ 15) e-mail: Per.Holmich@regionh.dk
  • ​IOC's nyhed om udnævnelserne på IOC's hjemmeside: her​

​​​​Fakta

  • ​​​De andre otte centre ligger i Australien, Canada, Sydkorea, Holland, Norge, Qatar, Sydafrika og England. ​

  • ​​Professor Michael Kjær fra Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital, er sammen med professor Per Hölmich fra Ortopædkirurgisk Afdeling på Hvidovre Hospital primus motor i det nye forskningscenter. Fra Bispebjerg Hospital deltager også professor Peter Magnusson, professor Michael Krogsgaard, professor Vibeke Backer og overlæge Hanne Rasmusen. Fra Hvidovre er nøglepersonerne desuden lektor Kristian Thorborg og lektor Thomas Bandholm. ​​

  • ​Den officielle titel på centret er IOC Sports Medicine Copenhagen, Research Centre for Prevention of Injury and Protection of Athlete Health, University Hospitals at Hvidovre-Amager and Bispebjerg-Frederiksberg, The Capital Region of Denmark, University of Copenhagen

Redaktør