Videre til indhold. |


Tilbage til menuen

Samordningsudvalg

I Region Hovedstaden er etableret en formaliseret samarbejdsstruktur for at sikre, at sundhedsaftalerne bliver det ønskede dynamiske koordinations- og kvalitetsudviklingsværktøj. Det kræver samarbejde både på regionalt niveau, optageområdeniveau og lokalt niveau.

 
Organisering

Der er nedsat samordningsudvalg med udgangspunkt i det enkelte hospital og de kommuner, der navnlig benytter hospitalet i relation til de patientgrupper, der er i fokus i sundhedsaftalen.

Udvalget mødes for at drøfte og udvikle samarbejdet mellem hospital, kommune og almen praksis.

I samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler deltager repræsentanter fra Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune samt repræsentanter fra almen praksis.

På Bispebjerg Hospitals forefindes:
Deltagerliste
Mødekalender
Referater
Udvalg
Webredaktør
Mette Christensen
Email:cirQT.welD80wrikQ.UY@qYRyujF.dk