Videre til indhold. |


Tilbage til menuen

Få vejledning

Der er tilknyttet tre patientvejledere til Frederiksberg Hospital.
Patientvejleder
Patientvejlederen besvarer spørgsmål fra dig eller dine pårørende i forbindelse med ophold på hospital, kontakt med praktiserende læge, eller anden kontakt med sundhedsvæsenet.

De tre patientvejledere:
Tine Ingvardsen Reele
Louise Gudmand
Charlotte Persson

Telefon:
38 66 66 34

Telefontid:
Mandag til torsdag fra kl. 10 - 13
Fredag fra kl. 10 - 12

E-mail:
patientkontorfrederiksberg@regionh.dk

Hvis du ønsker en personlige samtale med en af patientvejlederne, skal du ringe og aftale en tid.

Patientvejlederen kan bl.a.:
  • Oplyse om, hvor du kan få en given behandling eller henvise til nogen, der kan give oplysningen
  • Være med til at udrede misforståelser mellem patient og sundhedsvæsenet
  • Vejlede om patientrettigheder
  • Oplyse om ventetider såvel på offentlige som på private hospitaler/klinikker
  • Oplyse om reglerne frit og udvidet frit sygehusvalg
  • Oplyse om befordringsregler
  • Vejlede om klageadgange, herunder indberetning af utilsigtede hændelser
  • Vejlede om mulighed for at søge erstatning ved skader i forbindelse med behandling
  • Hjælpe dig med at udforme og videresende skriftlige klager og anmeldelse af erstatningskrav.
Udvidet frit sygehusvalg
Har du spørgsmål om reglerne for frit og udvidet frit sygehusvalg, kan du kontakte Enheden for Patientvejledning på tlf. 38 64 99 00.

Tavshedspligt
Patientvejlederen har tavshedspligt. Du kan derfor trygt henvende dig. Patientvejlederen giver kun oplysninger videre efter aftale med dig.
Webredaktør
Regionhovedstaden
Email: