Videre til indhold. |


Tilbage til menuen

Vi er blevet bedre til at lytte

Den nyeste landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP) viser at Bispebjerg og Frederiksberg Hospitalers patienter har fået et bedre indtryk af hospitalsopholdet. Vi er blevet bedre til at lytte til patienternes behov, viser tallene – og det er netop et af de områder, hospitalets nye fælles strategi sætter fokus på.
Vejen frem mod den ideelle patientbehandling
- Vejen til bedre tilfredshed og en bedre behandling af patienterne går gennem vores dygtighed og kvalitet, men som et væsentligt punkt også gennem vores evne til at se fra patientens perspektiv og skabe gode relationer, siger hospitalsdirektør Janne Elsborg.

- For at skabe den bedste behandling skal vi inddrage og styrke patienternes ressourcer og yde en god service over for patienter og pårørende.

Janne Elsborg (foto: Claus Peuckert)
 
- Derfor er jeg rigtig glad for at se, at patienterne føler, vi er blevet mere lydhøre over for deres behov – det er en god start på arbejdet frem mod at yde den ideelle patientbehandling, som er visionen for vores fælles hospital, siger Janne Elsborg.

Større fokus patientens perspektiv
En af de afdelinger, der er gået flot frem på flere af undersøgelsens spørgsmål til indlagte patienter – faktisk over en fjerdedel af dem – er Bispebjergs lungemedicinske afdeling.

Ledende oversygeplejerske Hanne Lund Pedersen fortæller:


Hanne Lund Pedersen
- Det er svært præcis at vide, hvad der har gjort forskellen for vores patienter, for det er mange forskellige områder, de har svaret mere positivt på.

- I bund og grund tror jeg, at vi generelt har fået et større fokus på patientens perspektiv, og at det smitter af på deres oplevelse.
-Patienterne har især svaret mere positivt på deres samlede oplevelse af indlæggelsen og den information der er givet, hvilket kan tyde på at de grundlæggende har haft en god fornemmelse i maven ved udskrivelsen.

Patientfeedback og ringe-hjem-ordning
Det er forskellige elementer, der tilsammen har givet et større fokus på patientens behov på Afdeling L. De har blandt andet afholdt et patientfeedbackmøde, hvor afdelingen for alvor fik øjnene op for, at det ofte er noget andet, der gør indtryk på patienterne, end man forventer.

De har på baggrund af de sidste års LUP-resultater lavet en spørgeskemaundersøgelse af, hvad patienterne synes, er det vigtigste i forhold til deres oplevelse af afdelingen. De har i 2011 kunne tilbyde både følge-hjem-ordning og ringe-hjem-ordning til indlagte patienter. Endvidere fortæller Hanne Lund Pedersen, at de på afdelingen har benyttet serviceklager til at lære af - bl.a. ved at sætte fokus på adfærd, kropssprog og kommunikation med patienterne.

Kvalitetsmøder
med patienterne
Frederiksbergs ortopædkirurgiske afdeling er en af de andre afdelinger, der er gået frem på flere spørgsmål. De er i de seneste år gået fokuseret til LUP’ens resultater. Blandt andet på baggrund af tallene fra 2009, og af hensyn til en større omstrukturering af afdelingen, startede de et koncept med opfølgende kvalitetsmøder med patienterne.

Jane Refer, ledende oversygeplejerske fortæller:


Jane Refer (foto: Poul Rasmussen)
- Cirka hver 8. af vores patienter oplevede på det tidspunkt fejl og ca. 45% heraf var utilfredse med håndteringen. Derfor begyndte vi at invitere alle vores patienter ind til møder med udgangspunkt i spørgsmålene fra LUP, herunder oplevelse af fejl og fejlhåndtering.
På baggrund af patienternes input ringer en sygeplejerske nu patienterne op 3-4 dage efter udskrivelsen for at undgå utryghed. Den skriftlige patientinformation er blevet tilpasset patienternes forståelse bl.a. i forhold til smertebehandling efter udskrivelse og kontaktoplysninger. Og indkaldelsesbreve er udvidet med en opfordring til fx at tage læsning med til ventetiden.

I de seneste to LUP-målinger er andelen af oplevede fejl halveret og tilfredsheden med fejlhåndteringen steget.

- Vi overbeviste om, at alene den kendsgerning, at vi spørger ind til, om patienterne har oplevet uhensigtsmæssigheder, og om de har forslag til, hvordan de kan undgås fremover, har betydning for den øgede tilfredshed.

Om LUP-resultaterne
Generelt er Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler enten steget eller holder niveau på undersøgelsens spørgsmål til de indlagte patienter - særligt Bispebjerg har rykket sig på hele 12 parametre, så de to matrikler nu ligger stort set ens. Et af de punkter, hvor begge hospitaler går frem, er plejepersonalets lydhørhed.

I forhold til Region Hovedstadens 
kvalitetsmål for 2013 for indlagte patienter ligger begge matrikler fortsat godt med pt. fire ud af seks mål opfyldt.

I forhold til de regionale kvalitetsmål for 2013 for det ambulante område, er ét af de seks mål stort set allerede opfyldt. Det gælder målet om pårørendeinddragelse. Generelt er de ambulante patienter endnu mere tilfredse end de indlagte patienter på hospitalerne.Nyheder