Videre til indhold. |


Tilbage til menuen

Vi gør noget for dig

Frederiksberg hospital ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne føler sig godt tilpas, og hvor der er et sikkert og sundt arbejdsmiljø. I arbejdet med at skabe en arbejdsplads hvor alle synes godt om at være, er der sat forskellige initiativer i gang. Du kan læse om flere af dem her:
Vi tager temperaturen på trivslen
For at kunne måle effekten af de mange tiltag vi laver for at forbedre trivslen, gennemfører vi hvert andet år en trivselsundersøgelse. Undersøgelsen tager afsæt i de ansattes oplevelser af at være ansat på hospitalet. På baggrund af undersøgelsen sættes der initiativer i værk, hvor det vurderes, at der er et behov.

Vi har mulighed for at deltage i mange sociale aktiviteter i hospitalets regi
Hospitalet har blandt andet en meget aktiv kunstforening, der arrangerer ture til diverse udstillinger, forestillinger og foredrag. Dertil har hospitalet sit eget kor, som øver ugentligt i hospitalskirken, og som stiller op til festlige lejligheder med deres brede repetoire. Sidst men ikke mindst har hospitalet sit eget motionscenter, hvor der er styrketrænning, spinning og aerobichold.

Vi har en aktiv MED-struktur, der er med til at sætte dagsordenen
Hver måned mødes repræsentanter fra ledelses- og medarbejdersiden for at tale om aktuelle emner og problemstillinger. Målet er at Frederiksberg Hospital opleves som en attraktiv arbejdsplads.
 
Vi arbejder aktivt med at forebygge stress 
På Frederiksberg Hospital er stress i fokus. Der er udarbejdet en stresspolitik, der er uddannet flere stress konsulenter og der arbejdes på at implementere forskellige tiltag i organisationen, der kan være med til at forebygge stress.

Vi lægger vægt på en god omgangstone
Hospitalets kommunikationspolitik lægger op til, at der er en god omgangstone, og at kommunikationen bygger på dialog, både i forhold til patienter, pårørende, personale og omverdenen.

Vi holder fast i vores traditioner
Som de fleste andre virksomheder har Frederiksberg Hospital sine egne traditioner. En af disse er "Personaletsdag", som er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor personalet sættes i centrum. Her opstilles et festtelt med boder og der er underholdning og frokost. På denne dag er der også overrækkelse af den årlige Trivselspris, som gives til den afdeling eller det afsnit, der har lavet en særlig indsats for trivslen.

Vi forebygger mobning
I de seneste par år har hospitalet haft fokus på at forebygge mobning. Dette har resulteret i en værktøjskasse med forskellige midler til at forebygge mobning.
Webredaktør
Regionhovedstaden
Email: