Videre til indhold. |


Tilbage til menuen

Forskning

Formålet med forskning og udvikling på Frederiksberg Hospital er at tilvejebringe ny viden, som kan bedre indsatsen for forebyggelse, diagnostik, behandling og pleje af de almindeligste forekommende sygdomme.
Forskning
Forskningen udføres på alle områder, der ligger inden for hospitalets virkeområde, og omfatter alle sundhedsfaglige specialer og personalegrupper.


Der foregår en væsentlig forskningsmæssig aktivitet på Frederiksberg Hospital, da hospitalet gennem årene har opbygget en række forskningsmiljøer, der forsker på internationalt niveau.
Webredaktør
Regionhovedstaden
Email: