Videre til indhold. |Tilbage til menuen

Dexametason suppressionstest

Forberedelse:
Afdelingen skal rekvirere tabl. Decadron 0,5 mg fra H:S Apotek. Klinik E har Lægemiddelstyrelsens tilladelse til udlevering (opbevares hos AJ). Gyldig i 5 år fra oktober 2002.

Indikation:
Mistanke om binyrebarkhyperfunktion, d.v.s. at døgnudskillelsen af frit kortisol i urinen er forhøjet. Bør undersøges x 2-4.
Cushings syndrom er den kliniske tilstand, der opstår på baggrund af øget glukokortikoid koncentration i blodet. Ved Mb Cushing er den øgede glukokortikoidproduktion betinget af et ACTH-secernerende hypofyseadenom. ACTH-afhængig Cushing kan endvidere skyldes ektopisk ACTH produktion (oftest fra neoplasme i lungerne), mens ACTH-uafhængig Cushing enten kan skyldes binyrebarkhyperplasi, -adenom eller -carcinom.

Kontraindikationer og forsigtighedsregler:
Ingen kontraindikationer.
Hvis patienten får P-piller, kan Cortisol være falsk forhøjet. Blodprøverne skal sendes til Vejle for at få frit Cortisol.

Diagnostik:
Princippet i diagnostisk udredning for Cushings syndrom er:
- Verificering af binyrebarkhyperfunktion
- Afgøre om denne er ACTH- eller ikke-ACTH-afhængig
- Lokalisation af adenom/tumor

Procedure – kort dexametason suppressionstest (”overnight”):
Mellem kl. 23 og 24 gives 1 mg dexametason (Decadron) som tabletter. Kl. 9 næste morgen måles p-cortisol (5 ml i tørglas).
Tolkning af resultat: Normalt er p-cortisol supprimeret til <50-100 nmol/l , <50 nmol/l udelukker Cushings syndrom. Højere værdier er ikke nødvendigvis unormale, men indicerer en lang dexametason suppressionstest.

Procedure –lang dexametason suppressionstest:
Man udnytter, at dexametason supprimerer hypofysens ACTH-produktion, men ikke ektopisk ACTH-produktion eller autonom kortisol-produktion. Testen består af to dele, der udføres i forlængelse af hinanden.

Lavdosis dexametason suppressionstest- udredning:
Dag 1 (kontroldøgn): Døgnurin til frit kortisol + p-kortisol (morgen).
Dag 2 og 3: Gives tabl. Decadron 0,5 mg hver 6. time, startende kl. 9 om formiddagen. I døgn 3 samles en døgnurin til frit kortisol.

Højdosis dexametason suppressionstest – lokalisationsdiagnostik:
Dag 4 og 5: Gives tabl. Decadron 2 mg hver 6. time, startende kl. 9 om formiddagen. I døgn 5 opsamles en døgnurin til frit kortisol.
Dag 6 morgen afsluttes døgnurinopsamling til frit kortisol + p-kortisol.

Tolkning af resultat:

  1. Hvis døgnurinen i døgn 3 indeholder < 100 nmol kortisol/24 timer eller < 50% af indholdet i kontroldøgnet, er undersøgelsen normal. 
  2. Hvis døgnurinen i døgn 3 indeholder > 100 nmol kortisol/24 timer, samtidig med at døgnurinen fra døgn 5 indeholder < 100 nmol kortisol/24 timer, tyder undersøgelsen på en bilateral adrenal hyperplasi, betinget af forhøjet hypofysær ACTH-produktion.
  3. Hvis begge døgnurinerne fra døgn 3 og 5 indeholder > 100 nmol kortisol/24 timer, tyder undersøgelsen på Cushings syndrom betinget af binyrebark tumor (benign eller malign) eller ektopisk ACTH-produktion. 
  4. Testen er ikke sikker til lokalisation af adenom/tumor, bør følges op med yderligere undersøgelser (ikke omfattet af denne instruks).
  5. P-kortisol – højdosis dexametason suppressionstest – supprimeret < 10 % af udgangsværdi (dag 1) udelukker ektopisk ACTH-produktion, tyder på Mb. Cushing.Reference:

Referenceprogram for hypofysesygdomme, 2001
Webredaktør
Regionhovedstaden
Email: