Videre til indhold. |


Tilbage til menuen
Akutklinikken Frederiksberg har åbent fra kl. 07.00 - 22.00. Akutklinikken behandler børn og voksne med akut opståede skader som fx mindre knoglebrud, forstuvninger og flænger. Her ud over modtager Akutklinikken patienter med akut opstået sygdom, og patienter som bliver indbragt med ambulance.

Har du brug for akut hjælp?
Du skal altid ringe 1813, inden du tager på Akutklinikker/- modtagelser i Region Hovedstaden, herunder Akutklinikken på Frederiksberg Hospital, eller hvis du vil have lægehjælp uden for din egen læges åbningstid.

Møder du uanmeldt op på en akutmodtagelse eller akutklinik, får du hjælp efter behov, og må typisk vente lidt længere.

Du skal ringe 112 ved akut livstruende sygdom eller tilskadekomst.

Kommer du efter kl. 22.00, er der i porten ved hovedindgangen en telefon, hvor du kan ringe til akuttelefonen 1813, som kan bestille en ambulance eller rådgive dig om, hvorvidt du har brug for at kontakte egen læge eller tage på en af regionens døgnåbne akutmodtagelser.
Er telefonen i uorden, kan du komme i kontakt med sundhedsfagligt personale på hospitalet ved at trykke på ringeklokken.

Nærmeste døgnåbne Akutmodtagelse er:
Akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Læs mere om Akuthjælp

Hvis du eller dit barn er kommet til at indtage noget der er giftigt, har du (ud over at komme i Akutklinikken), mulighed for at kontakte Giftlinjen på tlf.: 82 12 12 12 hvor du kan få vejledning.

Hvis du bliver hentet med ambulance, kan du ikke selv vælge hospital. Ambulancemandskabet vil som regel køre dig til nærmeste Akutmodtagelse eller Akutklinik, hvor der tages stilling til om du skal indlægges.

Akuttelefonen 1813
Fra den 1. januar 2014, samler Region Hovedstaden sine akutte sundhedstilbud. Dette gælder også opgaverne i lægevagten, som bliver en integreret del af Frederiksberg Akutklinik.

For dig som borger bliver det mere overskueligt og lettere via 1813 at komme i kontakt med de rette sundhedspersoner og få den rådgivning der passer lige netop dig og dit behov.