Videre til indhold. |


Tilbage til menuen
Har du brug for akut hjælp?
Du skal ringe 1813, hvis du vil på Akutklinikken på Frederiksberg Hospital eller have lægehjælp uden for din egen læges åbningstid. Du skal ringe 112 ved akut livstruende sygdom og tilskadekomst.
Læs mere om Akuthjælp

Hvis du eller dit barn er kommet til at indtage noget der er giftigt, har du (ud over at komme i Akutklinikken), mulighed for at kontakte Giftlinjen på tlf.: 82 12 12 12 hvor du kan få vejledning.

Hvis du bliver hentet med ambulance, kan du ikke selv vælge hospital. Ambulancemandskabet vil som regel køre dig til nærmeste Akutmodtagelse eller Akutklinik, hvor der tages stilling til om du skal indlægges.